TopSolid'CAM е интуитивно и лесно за работа световно CAD/CAM решение , което лесно може да се адаптира към нарастващите производствени нужди на всяка компания. Благодарение на модулната си структура той е идеалното решение, отговарящо на изискванията на малки и големи фирми, които винаги могат да намерят в TopSolid'CAM правилната конфигурация, отговаряща на техните нужди и бюджет. Постпроцесорите на TopSolid'CAM са сертифицирани от производителите на металообработващи машини и гарантират оптимизирани производствени разходи

Missler Software  предлага цялостно, високопроизводително софтуерно решение за всички видове машиностроителни технологии. Вече не е необходимо да преминавате от един софтуер към друг за да извършвате струговане, фрезоване, нишкова ерозия, газопламъчно, лазерно, плазмено или водно рязане. Това означава по-голяма гъвкавост, многофункционалност, качество и производителност както в производството, така и в инженерните офиси за да бъдат по-оперативни при посрещането на нуждите на своите клиенти.

 Едно решение за всички обработващи машини и цифрови управления
Компютрите и информационните технологии винаги се променят, при което се използват все по-мощни цифрови управления на стругови, фрезови, стругово-фрезови обработващи машини, комбинирани машини, роботи и транспортни устройства. TopSolid'CAM е най-напредналото софтуерно решение, което извършва все по-прецизна симулация на движенията и снемането на материал, разпознаването на геометрични форми и технологичните елементи на конструкцията, GPS допуски ("Geometrical Product Specifications" е първата спецификация позволяваща по-добра, по-точна и по-подробна комуникация между проектиране, производство и метрология),  сравняване и контрол на различията между геометрията на проектирания детайл и геометрията на произведения детайл, управлението на многоядрени микропроцесори, нови алгоритми за зареждане на големи сглобки, нови алгоритми за бързо създаване на проекциите в чертежите на големи сглобки, нови алгоритми за визуализация и изчисляване на технологичните операции и т.н.

Управление на допуските

TopSolid'CAM може да преобразува конструкторския модел в производствен модел посредством въвеждане на допуските директно в 3D, без да е нужно да бъде направен чертеж. Конструкторският модел поддържа номинални стойности на размерите със съответните линейни или ъглови допуски, докато производствения модел може да поддържа 100% асоциативен на конструкторския модел производствен екземпляр с допуски в центъра на допусковото поле (или друго разположение). Конструкторския модел служи за създаване на чертожна документация с номинални размери, а производствения модел - за създаване на обработващи програми за машините с ЦПУ. Всяка промяна в конструкторския модел автоматично променя и производствения модел. Във всеки момент синхронизацията на данните и осъществяването на връзките между конструкторския и производствения модел се осигурява от PDM системата. По този начин TopSolid'CAM гарантира производството на качествени детайли.

  

(ляво)   Конструкторски модел (номинални размери)
(дясно) Производствен модел - измерените размери на детайла са в центъра на допусковите полета
       

Управление на промените

TopSolid'CAM управлява жизнения цикъл на детайлите. Когато се правят промени в детайл, независимо дали е проектиран с TopSolid 7 или е внесен по интерфейс, програмиста не трябва да започва от нулата. Тъй като технологичните операции са свързани с геометрията на детайла, те следват всяка промяна, извършена в геометрията.

Нещо повече, ако два детайла са с подобна геометрия, едно просто приложение на технологичния процес на първия детайл плюс или минус някои операции е достатъчно за да се произведе новия детайл в рекордно кратък срок.

Лесен за използване интерфейс

TopSolid'CAM 7 е с много модерен и лесен за използване интерфейс. Контекстно-чувствителни менюта, динамични промени в настройките, "Copy" и "Paste", пълен преглед преди валидиране и изключително добре развитата симулация означават, че TopSolid'CAM 7 е лесен за обучение и използване дори и за нови потребители.

Осъществете Вашето ноу-хау

Капитализирането на опита и трайното прилагане на ноу-хау са двете основни предизвикателства пред всяка компания. TopSolid'CAМ 7 персонализира производството на подобни детайли и автоматизира производството на фамилия детайли с помоща на така наречените "processes" (автоматизирана последователност от технологични операции, която може да се регулира и запаметява) в съответствие с правилата, установени в дадена компания вследствие на опита и създаденото ноу-хау. Часове време за програмиране могат да бъдат спестени !.


Възстановяване и адаптация на данните

Тъй като детайлите, които трябва да бъдат произведени, могат да бъдат взети от различни CAD/CAM софтуери, TopSolid'CAM използва различни директни (native) и стандартни интерфейси за въвеждане на геометрични и производствено специфични данни (PMI). Мощните моделиращи функционалности за изчистване, извличане, опростяване на геометрията, изменение на линейните и ъглови размери, преместване на геометрични елементи, управление на точността на геометричния модел и др. целят улесняване на процеса на създаването на производствения модел.

ЕКСПЕРТ на пазара на продукти с висока, добавена стойност

Стругово-фрезовите обработки на машини с "C" оси, както и технологичните операции с едновременно използване на 4 и 5  машинни оси помагат на компаниите да се придвижат в посока на технологиите от висок клас. Благодарение на изключителната леснота за използване, многото специализирани функционалности и високо-производителните постпроцесори тези технологии от висок клас вече са толкова лесни за проектиране с TopSolid'CAM, колкото и 2.5 осните технологични операции.

От простото към сложното с TopSolid'CAM

CAD/CAM софтуера изисква извършването на множество операции за програмирането на стругово-фрезови машини.

 

(ляво) С TopSolid Вие точно толкова лесно можете да модифицирате импортираните детайли от други CAD/CAM софтуери, колкото ако са създадени с TopSolid
(дясно) Чистова обработка на перата на турбинка с едновременно използване на 5 машинни оси

Тези машини са в състояние да извършат цялостна обработка на един детайл (стругови и фрезови обработки) без да е необходимо пребазиране. В резултат на това грешките от базиране са сведени до минимум, а производствения цикъл е съкратен.

Автоматичното разпознаване на базовите форми като отвори, джобове, канали и др. технологични елементи на конструкцията на създадените в TopSolid модели, а също така и на импортираните от други CAD/CAM софтуери геометрични модели правят създаването на технологичен процес по-лесно и по-бързо.Топологичния анализ на конструкторския модел, основаващ се на перфектно познаване на връзката на технологичните операции с геометрията на детайла насочва оператора към правилната стратегия на обработка.

Операторите, които програмират стругово-фрезови центри трябва да могат да програмират както сравнително простите стругови, 2.5 и 3 осните фрезови операции, така и операциите с едновременно, непрекъснато движение по 4 и 5 машинни оси.

(видео) ■ 2.5 - осна позиционираща обработка;

(видео) ■ 3 - осна непрекъсната обработка;

(видео) ■ 4 - осна непрекъсната обработка - пример 1;

(видео) ■ 4 - осна непрекъсната обработка - пример 2;

(видео) ■ 5 - осна непрекъсната и позиционираща обработка;

(видео) ■ обработка на стругово-фрезови центри с "C"-оси;

(видео) ■"Timming Screw"- проектиране и производство на шнекове;

TopSolid'CAM в производството

Много малки фирми са изправени пред необходимостта да възстановяват повредени детайли, да правят бързи ремонти или просто да произведат детайли в много кратък срок. Тези компании се нуждаят от мощен и бърз инструмент за програмиране, който и да е лесен за използване. С TopSolid'CAM  Вие можете да произведете детайл за рекордно кратко време. TopSolid'CAM може да прочете PMI (Product Manufacturing Information), съдържаща се в 3D документите. В този случай конструкторските звена не е необходимо да създават чертожна документация, тъй като в 3D документите се намира цялата информация необходима на производството (размери, допуски, технически изисквания и др.).

Симулация

TopSolid'CAM осигурява реалистична симулация на пътя на инструмента и снемането на материала при механичната обработка, при което симулацията се извършва по време на разработването на технологичния процес. Операторите незабавно виждат дали резултата от прилаганите технологични операции отговарят на техните желания и веднага могат да проведат коригиращи действия. Симулацията позволява да се предотвратят евентуалните сблъсъци между инструмента и заготовката, инструмента и приспособленията за закрепване, инструмента и машината и т.н. Оператора може да сравни CAD модела с резултата от обработката посредством цветова скала на отклоненията и да предприеме допълнителни обработки, докато получи желания резултат. С TopSolid'CAM се създава точен виртуален модел на реалната обработваща машина. Дефинираната кинематика на обработващата машина позволява ултрареалистична симулация на технологичния процес. Този процес на използване на CAD кинематична машина се използва и от някои производители на обработващи машини.

(ляво) Анализ на отклоненията на обработения детайл от CAD модела
(дясно) Симулация на
4-осна непрекъсната обработка на стругово-фрезови център

Идеален инструмент за производство

Независимо дали детайла се импортира през интерфейс или се създава с TopSolid'Design, TopSolid'CAM автоматично изчислява пътя на инструментите в съответствие с промяната на детайла и обикновено без намесата на потребителя. В допълнение, пълната интеграция на TopSolid'CAM с TopSolid'Design позволява на потребителя да констриура и проверява приспособленията за базиране на детайла с един и същи софтуер.

Допуски

3D моделите често се променят преди да бъдат обработени. Обикновено моделите се създават с номинални стойности на размерите, а впоследствие се добавят допуските на размерите или в 3D модела или в чертежа на детайла. Производителите трябва да се стремят да позиционират инструментите поне в центъра на допусковите полета (със съответните функционалности на TopSolid) или по-добре в най-малката или най-голямата стойност на допусковото поле. С мощните функционалности "FreeShape" за модификация на обекта, без използване на неговата конструкторска история, TopSolid'CAM е в състояние цялостно да ремоделира детайла ако е необходимо, включително да измени размерите на детайла в центъра, минимума или максимума на допусковото поле.

Управление на заготовката

TopSolid'CAM притежава функционалности за управление на заготовката в реално време, с които софтуера знае по всяко време колко и къде е останалия за обработка материал. Промяната на реда на технологичните операции променя и рапределението на остатъчния за обработване материал. След всяка извършена операция за обработка, TopSolid'CAM знае формата и размерите на изменената заготовка и оптимизира траекторията на инструментите включително празните ходове  (движенията на инструмента с работна скорост извън материала на заготовката), които TopSolid'CAM автоматично прави невъзможни.
След всяка технологична операция промененото състояние на заготовката може да се извлече в "
part" документ от който да се създаде технологична схема на операционното състояние. Промяната на изходния детайл и заготовката при един и същи технологичен процес променя и операционните състояния.
Независимо коя
CAD система използва конструкторския отдел, TopSolid'CAM осигурява цялостен набор от функционалности за обработване на детайли и сглобени единици, както и пълна производствена документация.

                         

                                                                 TopSolid'CAM предлага автоматично управление на заготовката

Жизнения цикъл на детайлите е свързан с непрекъсната им модификация. Адаптирането към потребителските нужди, подобрението в производителността, технологични условия и коригирането на грешки са само някои от причините поради които детайлите се развиват и променят от версия на версия с течение на времето. "Free Shape" предоставят наTopSolid'CAM мощни функционални възможности, с които да отговори на производствените изисквания.

                          Лесната модификация на детайлите е възможна през целия жизнен цикъл на конструкцията благодарение на TopSolid'CAM

Режещи инструменти

TopSolid'CAM включва собствени библиотеки от режещи инструменти и инструментодържачи за стругова и фрезова обработка. Тези инструменти се предоставят на потребителите като стандартни библиотеки. Нещо повече, технолозите могат да създават собствени библиотеки от инструменти и инструментодържачи, като например библиотеки от усавършенствани стругови инструменти. Освен това TopSolid'CAM е тясно свързан с компании като : TDM, WinTool и LMBA.

 Постпроцсори

TopSolid'CAM разполага с високопроизводителни постпроцесори, разработени от специализиран екип, работещ в тясно сътрудничество с производителите на металорежещи машини. Тези постпроцесори могат лесно да се персонализират от Missler Software, от партньорите и дистрибуторите му, както и от потребителите на софтуера.

 Оптимално решение за инструменталното производство

Инструменталното производство прави главно две групи детайли : формообразуващи (матрици, поансони и др.) и механизми (вложки, водачи, избивачи и др.). Специалистите в инструменталното производство имат една ясна задача: да изработят тези две групи детайли (с различни технически изисквания и различни технологични процеси) възможно най-ефективно. За да посрещнат тези нужди, Missler Software разработиха решения "с едно натискане на бутона"  в TopSolid'CAM. Оператора въвежда някои параметри в зависимост от вида на стартираната технологична операция и серия от автоматични програмни процеси извършват груба, получиста и чиста обработка, както и снемане на остатъчния материал, получен в резултат от вида и размерите на обработващия инструмент.

                                       TopSolid'CAM е признат за лидер в производството на детайли за самолетостроителната индустрия

Ефективни и модерни стратегии за обработка

Готовите продукти трябва да се предоставят на пазара възможно най-бързо. Ето защо инструменталната екипировка за производството им трябва да бъде предоставена също толкова бързо. В резултат на това обработката с електроди на кухините във  формообразуващите на инструментите вече се измества от директната обработка на предварително закалени заготовки и следователно се намалява времето за изработване посредством отпадане на обемната ерозия и полирането. TopSolid'CAM предлага обработващи стратегии, намаляващи в пъти времето за обработка, като в същото време обработената повърхност е с изключително малка грапавост. Всички технологични операции в TopSolid'CAM имат високоскоростно рязане. TopSolid'CAM може да извършва трохоидална обработка, груба обработка чрез вертикално врязване, както и обработка с постоянна грапавост. Рязко се съкращава и времето за груба обработка със стратегията "Volumill Roughing"                (ляво)    TopSolid'CAM предлага мощни функционалности за намаляване на времето за  проектиране и производство на инструменти
                (дясно) TopSolid'CAM
предлага технологични операции за създаване на почти идеална гладкост (близо до полиране) на обработените                                                                                 повърхнини (Компания "Aalbers" Северна Америка)

5-осна обработка

Появата на обработващи машини, позволяващи извършването на обработка с 5 едновременно управляеми оси е малка революция в машиностроителната технология. Простия факт, че положението на инструмента или детайла в пространството може да бъде управлявано означава, че може да се използват по-къси режещи инструменти с по-високи режими на рязане. TopSolid'CAM отчита формата на инструмента и инструментодържателя при изчисляването на пътя на инструмента.
Мощните функционалности за определяне и симулация на сблъсъците позволяват предотвратяването им в сложната пространствена траектория на 5-осните операции за обработка без намесата на оператора.
Алгоритмите за изчисляване на тези операции са продължителни и изискват големи компютърни ресурси, поради което
TopSolid'CAM използва паралелни алгоритми върху многоядрените микропроцесори.