Единственият интегриран със CAD (TopSolid’Wood) CAM софтуер за създаване на ЦПУ-програми за дървообработващи машини е TopSolid’WoodCam. Този продукт е предназначен за специализирани дървообработващи машини, управлява машини с 2.5 до 5 управляеми оси, автоматично разпознава специфичните за дървообработването технологични елементи и операции, управлява машини с пробивни глави (едновременно пробиване с блок от свредла), осъществява обработката на странични канали и профили (4-осна обработка).
TopSolid’WoodCam осигурява автоматична обработка на всички детайли от сглобката, цялостна автоматична обработка на сглобка, автоматичен разкрой на детайлите от една сглобка, 5 осна позиционираща или непрекъсната обработка, автоматично базиране на детайлите от сглобката върху машината.
TopSolid’WoodCam е единственият софтуер, управляващ всички формообразуващи инструменти, използвани в дървообработващата индустрия и дефинирани в TopSolid’Wood.