TopSolid'Wire - модул за създаване на програми за нишкова електроерозия.
    Една незаменима за производството на инструменти технология е нишковата електроерозия. Без нея не могат да се изработят отворите в матриците на щанцовите инструменти, осигуряващи малките хлабини на щанцовите поансони, както и наклоните за създаване на режещия клин и освобождаване на отпадъка, имайки предвид и голямата твърдост на термообработените плочи. Тази технология намира голямо приложение и при изработването на отворите за вложките в плочите на инструментите за шрицване на пластмасови детайли или леене под налягане, както и при производството на голям брой детайли от твърди материали.
                
TopSolid’Wire e интегрирано решение на TopSolid, създаващо ЦПУ-програми за нишкови електроерозийни машини с 2 или 4 управляеми оси. TopSolid’Wire управлява всички видове машини, програмите се генерират директно от 3D моделите на детайла или от контури, управляват се входните точки, посоката на движение, стоповете преди крайната точка, изместването на траекторията, режимите на рязане. Автоматично се изчисляват наклоните на нишката и отместването по оста Z, осигуряващо точността на обработката.                                 
Софтуерът автоматично реализира вдяването и късането на нишката. Автоматично се свързва траекторията на нишката между съседните обработки. TopSolid’Wire притежава голям набор от постпроцесори за машините на различни производители, както и за различните модели и модификации на даден производител. Интеграцията в TopSolid’CAM, TopSolid’Mold и TopSolid’Progress води до съществено увеличение на производителността.