Технологията за производството на детайли от листов материал с помоща на специално конструиран (с TopSolid’Progress) и произведен (с TopSolid’CAM  и TopSolid’Wire)  инструмент (стъпкова щанца) е изключително производителна. Ниска себестойност на изделието обаче може да се постигне за сметка на голяма производствена серия. Когато произвежданите изделия от листов материал не са в такова количество, по-ефективна от гледна точка на разходите е технология, свързана с рязане (лазерно, плазмено, газово, водно..) или щанцоване с последващо огъване и формообразуващо деформиране. Щанцоването е по-производителна технология от рязането, но е приложима за детайли с по-проста геометрична форма. Двете технологии (за рязане и щанцоване) се създават с модул TopSolid’PunchCut (TopSolid'Sheetmetal).
TopSolid’PunchCut e професионално решение за обработка на листов материал, осигуряващо пълна интеграция на технологията с конструкцията (модификациата на детайлите автоматично модифицира технологията).            
Модула за щанцоване осигурява :   
    -     поддръжка на всички видове щанцови машини;
    -     база данни от щанцови центри, инструменти и постпроцесори;
    -     автоматично разпознаване на формите и автоматичен подбор на инструментите в зависимост от формата на детайла;
                                               

    -     функционалности за създаване и позициониране на мустаците за закрепване на детайлите;
    -     автоматично генериране на траекторията на инструментите;
    -     контрол на смяната на инструментите;
    -     оптимизация на инструментите и траекторията им;
    -     оптимизация на разкроя на различни детайли върху един лист;
                                               

    -     автоматично завъртане и разполагане на малките детайли в свободните полета на големите;
    -     управление на приоритетите и стратегиите за оптимизация.
Модула за рязане осигурява :
    -     контрол на всички типове машини за рязане – лазерни, газопламъчни, плазмени, за водно рязане;
    -     контрол на третата ос (Z);
    -     функционалности за създаване и позициониране на мустаците за закрепване на детайлите;
    -     оптимизация на разкроя на различни детайли върху един лист;
    -     автоматично завъртане и разполагане на малките детайли в свободните полета на големите;
    -     управление на приоритетите и стратегиите за оптимизация;
    -     автоматично изчисляване и оптимизиране на траекторията.