TopSolid’Progress е интегрирано решение за проектиране на щанци и щампи. Този софтуер реализира всички задачи от конструирането на детайла от листов материал до създаването на инструмента със съответната конструктивна документация - създава разгъвката на детайла, включително участъците, получени след пластична деформация (щамповане), проектира лентата, анализира силовото натоварване на отделните стъпки и инструмента, проектира пакета, избира стандартните компоненти от библиотеки, проектира матриците и поансоните, симулира отварянето и затварянето и т.н.       
TopSolid’Progress притежава:
• Вградени функционалности за създаване на разгъвка на детайли с пластично деформирани участъци или дълбоко изтегляне. Анализ на утъняването на стените и възникналите напрежения при деформацията на детайла. •Функционалности за конструиране на лентата: създаване на лентата, вмъкване на стъпки, преместване на стъпки, копиране на стъпки, щанцоване, огъване, формообразуваща деформация, отстраняване на участъци от стъпката, обединение на геометрични форми към стъпката, разпределение на усилията в лентата...
• Функционалности за проектиране на лентата за детайли, изработвани посредством дълбоко изтегляне.

• Асоциативност между лентата и детайлите.
• От лентата могат да се изработват различни по вид детайли.
                                               

• Функционалности за създаване на пакета: създаване на пакет, модифициране на пакет, вмъкване на пакет, вмъкване на плочи, управление на хода на отваряне, хода на пружиниране ...
• Библиотеки с интелигентни стандартни компоненти (STRACK, EOC, MDL PB, RB, FIBRO, FUTUBA, PEDROTTI, MISUMI,MDL DANLY, UNBRAKO, VICTORIA, RABOURDIN…). Компонентите автоматично обработват детайлите, към които се присъединяват.
• Лесно добавяне на потребителски, интелигентни компоненти.
                                               

• Автоматично създаване на инструментите и матриците. Функции за създаване на : поансоните за щанцоване, огъване и формообразуващо деформиране, матрици за щанцоване, огъване и формообразуващо деформиране, управление на хлабините в поансоните и матриците...
                                               

• Функционалности за  компенсиране на еластичното възвръщане на листовия материал.
• Функционалности за управление на хлабините. Въвеждане на таблици за управление на хлабините в матриците и поансоните в зависимост от дебелината на листовия материал.
• Функции за автоматично освобождаване на плочите под поансоните за щанцоване.
• Специфични функции за управление на визуализацията (на плочите, инструментите, матриците..).
• Специфични функции за професионално чертане:
    - автоматично проектиране и оразмеряване на лентата;
    - автоматично оразмеряване на компонентите;    
    - автоматично оразмеряване на базата (пакета);   
    - автоматично оразмеряване на отворите и положението на компонентите;    
    - автоматично създаване на спецификацията и позициите на компонентите.
• Пълна асоциативна връзка с TopSolid’CAM  и TopSolid’Wire.