Техническата подготовка на едно съвременно машиностроително производство изисква не само разработката на конструктивна и технологична документация, но и създаването на документация и технологии за производството на инструментална екипировка – леярска екипировка за леене под налягане, за шприцване на пластмасови детайли, стъпкови щанци, щампи...Разбира се, че тази инструментална екипировка може да се създаде и със софтуерите за концептуално проектиране, но загубата ще бъде пак измерена с време (до 30 пъти по-бавно) и със съмнително качество. Производственият софтуер TopSolid предлага мощни, професионални решения за създаване на инструментална екипировка.
    TopSolid’Mold е интегрирано, професионално решение за създаване на инструментална екипировка за шприцформи и леене под налягане. Със TopSolid’Mold се решават всички задачи от конструирането на детайла и изделието до създаването на инструмента за шприцване или леене, свързано със: изчисляване на свиването на материала след изстиване и промяна на размерите на детайла, отчитайки свиването, определяне на делителните линии и повърхнини, анализиране на сенките на деленето, създаване на блоковете (матрица и поансон), създаване на вертикалните и странични вложки, проектиране на системата за странично делене, системата за охлаждане, системата на избивачите, леяковата и подгряващата система, симулация на функционирането на инструмента и т.н.

Всички тези действия на конструктора са подкрепени с богат набор от стандартни компоненти, избирани измежду 16 световни доставчика (HASCO, DME, FODESCO, FUTABA, LKM, LOCATELLI, MEUSBURGER, MOLDMAN, PCS, PEDROTTI, POLIMOLD, PROGRESSIVE, RABOURDIN, STRACK NORMA, TOTALMATRIX, VAP).                    
Основните функционалности на TopSolid’Mold са:
•Управление на свиването на материала по 3-те оси.
•Анализ на обратния наклон в зависимост от оста на отваряне.
•Анализ на големините на наклона (в градуси по цветова скала).
                                               

•Автоматично определяне на делителната линия.
•Функция за проверка на делителната линия.
•Лесно създаване на делителната повърхнина. Специфичните функции за създаване на делителни повърхнини ускоряват създаването им.
                                                     

•Функция за проверка на делителната повърхнина.
•Автоматично генериране на блоковете (матрица и поансон).
•Автоматично оразмеряване на блоковете.
                                                      

•Специфични функции за създаване на вложки – вертикални и за странично делене.
•Автоматично създаване на отворите за вложките.
•Функция за допълнително разделяне на блоковете.
                                                       

•Функция за размножаване на блоковете и компонентите.
•Избор на пакета от стандартни библиотеки (HASCO,DME,MEUSBURGER…).
                                                       

•Създаване на плъзгачи от 2D контур или избор от  стандартни библиотеки. Автоматично обработване на плочите. Управление на хода.
                                                       

•Избор на направляващи и фиксатори от стандартни библиотеки. Автоматично обработване на плочите. Закрепване на направляващите и фиксаторите.
                                                     

•Управление и симулация на хода. Автоматични функции за определяне на дължината на водача, ъгъла и параметрите на главата целящи да се осигури необходимия ход.
                                                       

• Включване на стандартни компоненти (колонки, втулки, направляващи, водачи, избивачи, гривни, леякова система, охлаждащи отвори, тапи, нипели, разклонители …).
• Тестване на пресичанията при създаване на охлаждащи отвори. Функции за визуализация и управление на охлаждащата система.
                                                      

• Автоматично определяне на дължината на избивачите. Автоматично позициониране и създаване на отворите в плочите на избивачите. Автоматично  профилиране според формата на детайла.
                                                      

• Функции за управление на многолеякова система.
• Функции за създаване на горещоканална система.
• Избор на вида на вложките с опция за автоматично създаване на пакет без вложки (блокове, обработени директно върху плочите).
• Функция „процес” за активиране на интелигентността на компонентите.   
• Специфични функции за управление на визуализацията (на плочите, блоковете, компонентите …).
• Специфични функции в чертането – разделяне по страна на матрицата и страна на поансона, отделяне на охлаждащата система, отделяне на леяковата система, оразмеряване на координатите на отворите и компонентите, сечения, автоматична спецификация и създаване на позициите…
• Автоматично създаване на кинематиката на шприцформата.
• Интегриран модул за проектиране на електроди TopSolid’Electrode.
• Асоциативна връзка с TopSolid’CAM, TopSolid’Wire (нишкова електроерозия) и TopSolid’Control (измерване с трикоординатни измервателни машини).