Производството на инструментална екипировка често е свързано с обработка на сложни формообразуващи детайли (матрици и поансони). Когато тази обработка се извършва на труднодостъпни, тесни и вдлъбнати участъци е необходимо да се използва метода на обемната ерозия. За да се приложи този метод е необходимо предварително да се изработят електродите за обемна ерозия. Електродите обикновено се копират от повърхнините на формообразуващите матрици, но размерите им се променят с големината на зоната на отискряне, различна за груба, получиста и чиста обработка. Тази зона е тясно свързана с режимите на ерозия. Създаването на електрода за обемна ерозия, както и всичко казано дотук, може да се направи и с концептуалния тип софтуери и пак загубата ще бъде измерена с голямо време и съмнително качество.  Професионалният софтуер TopSolid се справя с тази задача посредством TopSolid’Electrode – интегрирано решение за проектиране на електроди за обемна ерозия.                     
                                                       

TopSolid’Electrode автоматично създава формата на електрода от повърхнината на инструмента със съответната промяна на размерите в зависимост от режима на обработка и позволява настройка на параметрите на електрода, настройка на височините на електродите, ротация на базата, обединяване на електроди, специфични функции за чертане и др. Електрода е асоциативно свързан с инструмента. Модификацията на детайла модифицира инструмента, а той модифицира електрода. Променения електрод променя CAM технологията и ЦПУ-програмата за изработка.