На 18-01-2017 г. Missler Software проведе редовния годишен семинар. Семинара се проведе в Лисабон. На семинара бяха показани новостите във TopSolid 6 и TopSolid 7 а именно:

В TopSolid 6:

-  TopSolid'Wood 6 и TopSolid'WoodCam 

В TopSolid 7:

- TopSolid'Design - за твърдотело и повърхнинно моделиране както и създаване на детайли от листов материал, за разгъване на детайли от листов материал (включително на пластично деформирани детайли) за сглобяване, кинематика, динамика, чертане, създаване на конструктивна спецификация, създаване на интелигентни компоненти и др.

- TopSolid'FEA - за статични и динамични анализи както и анализ на изкълчване по метода на крайните елементи на твърдотели и повърхнинни обекти, както и на сглобени единици. Анализ на прътови конструкции.

- TopSolid'CAM - за 2.5, 3, 4 и 5 осни фрезови и стругово-фрезови операции на машини с "C" ос, управление на машини с колинеарни оси, управление на база данни с машини, инструменти и приспособления, управление на допуските, база данни със стандартни постпроцесори

- TopSolid'Wire - за създаване на управляващи програми на електроерозийни нишкови машини (2 и 4 осни)

- TopSolid'SheetMetalCAM - за създаване на управляващи програми на машини за газопламъчно, лазерно, плазмено и водно рязане, както и на щанцови центри

- TopSolid'Split - за създаване на делителна линия, делителни повърхнини и блоковете на инструментите за шприцване на пластмасови детайли и за леене на детайли под налягане

- TopSolid'Mold - за създаване на инструментална екипировка за щприцване на пластмасови детайли и за леене на детайли под налягане

- TopSolid'Electrode - за създаване на електроди за обемна ерозия

- TopSolidStripDesign - за проектиране на лентата за стъпкови щанци