Последна НОВИНА !
14-02-2017
На 18-01-2017 г. Missler Software проведе редовния годишен семинар. Семинара се проведе в Лисабон. На семинара бяха показани новостите във TopSolid 6 и TopSolid 7.
 


    За допълнителна информация:

    GSM : 0896-72-04-54; 0888-43-59-27 –
инж
. Николова
    GSM: 0888-43-87-52 –
д
-р т.н. инж. Бръстинков
    e-mail:
ksimetro@mb.bia-bg.com
http://www.ksimetro.com